Inloggen

Inloggen

Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat op zondag 10 februari 2019 ons oud-lid Ed Bengsch is overleden.

Bij het ingaan van het nieuwe seizoen kregen we te horen dat hij dermate lichamelijk achteruit gegaan was dat hij niet meer de clubavond bij kon wonen. Ondanks al deze problemen bleef hij daarvoor trouw de clubavond bezoeken, de ene vrijdagavond ging het beter dan de ander. Altijd nam hij een sinas en werd vroeg op de avond weer opgehaald. Zelfs bij het snelschuiven was hij present.

In al die jaren, het waren er bijna 50, heeft hij onder andere de functie Wedstrijdleider Externe Competitie vervuld. Hij was altijd bereid om bij RSB-wedstrijden teamleider te spelen. Vroeger was hijdaarin bloedfanatiek. Ikzelf heb hem nog meegemaakt als jeugdleider, een koppel met oud-voorzitter Freerk Poelma. De heren woonden ooit tegenover elkaar. Het lawaai dat uit het jeugdhonk van het toenmalige Contact was enorm en menigeen had zijn twijfels. Ondanks dat floreerde het jeugdschaak toen al, met diverse kampioenschappen – we praten dan over begin 1970.

Zo’n trouw lid als Ed is een steunpilaar voor elke vereniging en wij zullen hem missen. Een schaker in hart en ziel.

We gunnen hem dan ook zijn zachte heengaan op deze gezegende leeftijd.

Ed is in aller stilte begraven.
Joseph Eduard Bengsch ‘Ed’
7 mei 1931 – 10 februari 2019.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.