Inloggen

Inloggen

FAQ

De clubavond is elke vrijdag.
De jeugd speelt van 18:15 tot 19:30 uur.
De senioren spelen vanaf 19:45 tot 24:00 uur.

Er wordt gespeeld in De Boekenberg. het adres is:
Markt 40
3201 CZ Spijkenisse
De ingang van de speelzaal is te bereiken via Kees de Groenplein tegenover huisnummer 3 (is aan de achterzijde van de bibliotheek)
De Boekenberg ziet eruit als een glazen piramide en het ligt naast de Dorpskerk.

Telefoonnummers:

- Clublokaal: 06 - 46 53 99 04 (mobiel staat alleen aan tijdens activiteiten)
- Klik hier voor contactnummers van de bestuursleden.

Route openbaar vervoer

RET Reizigersinformatie
klik hier om naar de 9292 reiswijzer te gaan.

Vanaf Rotterdam Centraal Station of Schiedam Centraal Station neemt u de metro richting Spijkenisse. U stapt uit bij halte Spijkenisse Centrum. Vanaf het metrostation kunt u de bus nemen of gaan lopen (850 m, ongeveer 10 min).
Bus:
- EBS lijnbus 85 (richting Spijkenisse metro Akkers), Bushalte Vredehofstraat.
- EBS lijnbus 87 (richting Halfweg), Bushalte 1e Heulbrugstraat.

Looproute vanaf het Metrostation, 750 meter:
1. Ga in westelijke richting naar de Schepenpad. na 270 m
2. Weg vervolgen naar Raadhuislaan. na 61 m
3. Sla linksaf om op de Raadhuislaan te blijven. na 60 m
4. Sla rechtsaf naar de Marrewijklaan. na 300 m
5. Weg vervolgen naar Eerste Heulbrugstraat, u ziet De Boekenberg voor u liggen. na 45 m bereikt u De Boekenberg.

Route eigen vervoer

Klik hier voor de routeplanner van de ANWB.

1. U volgt vanuit Rotterdam (A15) de borden Europoort.
2. Neem afslag 16 Spijkenisse, 1e afslag na de Botlektunnel, en voeg in op de Hartelkruis/N218 richting Spijkenisse/Geervliet. na 2,2 km
3. Sla linksaf naar de Groene Kruisweg/N493. na 850 m
4. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Groene Kruisweg. na 600 m
5. Sla rechtsaf naar de Hekelingeseweg. Ga rechtdoor over één rotonde. na 500 m
6. Sla linksaf naar Vredehofstraat. na 300 m bereikt u De Boekenberg.


Parkeerinformatie

Gratis parkeren vanaf 18:30 uur, behalve donderdag en (extra) koopavond: op de parkeerplaats langs de Vredehofstraat (thv nummer 16).
Gratis parkeren vanaf 21:00 uur: in het centrum en de dichts bijzijnde parkeerplaats Marrewijklaan.


Gratis parkeren overdag: Overdag kunt u gratis parkeren op de parkeerplaatsen:

 
- Tussen Bioscoop Arcaplex en het zwembad Rivierabad, straatnaam Groene Kruisweg 19.
Looproute vanaf Bioscoop Arcaplex / Zwembad Rivierabad, 500 meter:
1. Loop naar het zuiden, richting de Groene Kruisweg. na 220 m
2. Ga rechtdoor op het Kon. Julianaplein. na 91 m
3. Weg vervolgen naar de Zijlstraat. na 65 m
4. Sla rechtsaf naar de Markt. na 100 m bereikt u de Boekenberg
Betaald parkeren

klik hier voor de actuele parkeertarieven.
In de directe omgeving van De Boekenberg kunt u betaald parkeren in de Boekenberggarage (24 uur per dag open) en op de parkeerplaatsen Marrewijklaan (betaald tot 21:00 uur) en Vredehofstraat (betaald tot 18:30 uur).

lees meer...

Beëindigen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden gedaan bij het bestuur (ter attentie van de secretaris per brief of e-mail - secretaris@sv-spijkenisse.nl) uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar, dus uiterlijk 1 juni.
De penningmeester brengt u op de hoogte van het resterende verschuldigde contributiebedrag. Het lid dient het gehele jaarbedrag te voldoen indien het lid tijdens het lopende verenigingsjaar zijn lidmaatschap beëindigd. Indien een persoon gedurende het verenigingsjaar lid is geworden en in hetzelfde verenigingsjaar zijn lidmaatschap heeft beëindigd, dient deze persoon over de volgende periode contributie te voldoen: vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van inschrijving tot en met het einde van het verenigingsjaar (30 juni).

lees meer...

Lid worden is heel eenvoudig. Kom gewoon een paar keer vrijblijvend op de clubavond langs en kijk of het bevalt. En is dat het geval, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze secretaris.

Contributie, seizoen 2022-2023

Leden:
- lid 20 jaar en ouder € 125, -
- Jeugdlid 16 tot en met 19 jaar € 97,50
- Jeugdlid tot en met 15 jaar  € 67
- KNSB/RSB-lid 20 jaar en ouder € 55,-
- KNSB/RSB-lid tot en met 19 jaar € 26,50
 
Dubbelleden *
- lid 20 jaar en ouder € 71, -
- Jeugdlid 16 tot en met 19 jaar € 71,-
- Jeugdlid tot en met 15 jaar  € 41,-
*Dubbelleden zijn leden die naast hun hoofdvereniging tevens lid zijn van Sv Spijkenisse.

De penningmeester van Schaakvereniging Spijkenisse verzoekt u vriendelijk de contributie voor 1 oktober 2021 over te maken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0114 9948 89 van schaakvereniging Spijkenisse o.v.v. naam en contributie seizoen 2022-2023.

Door de penningmeester laten incasseren van uw bank- of girorekening door middel van Euro-incasso. Dit geniet de voorkeur van het bestuur. U kunt de penningmeester om een machtigingskaart vragen. 

Door het overmaken van de contributie bent u lid van Schaakvereniging Spijkenisse, de Rotterdamse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Contributie:

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
- Seniorleden zijn leden vanaf 20 jaar (20 jaar of ouder).
- Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de datum van de start van het seizoen (1 juli).
- De contributie wordt per seizoen betaald en bij voorkeur door middel van Euro-incasso (zie onder).
- Zij die vanaf aanvang van het verenigingsjaar lid zijn, dienen de contributie uiterlijk 1 oktober te hebben voldaan.
- Voor nieuwe leden geldt dat de contributieverplichting op de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van     inschrijving aanvangt.
- Zij die in de loop van een jaar toetreden betalen over dat jaar, op het tijdstip van hun toetreding als contributie zoveel 
  contributie als het verenigingsjaar nog duurt. 

Voorbeeld

Iemand wordt per 4 februari 2023 lid. Het lid dient dan 4 maanden (vanaf 1 maart 2023)  4/12 x € 125,00 =
€ 41,67 contributie te betalen. Een jeugdlid die gedurende de laatste 6 maanden van het seizoen (januari tot en met juni) lid wordt betaalt 50% van de contributie op Rabobankrekening NL66 RABO 0114 9948 89 van Schaakvereniging Spijkenisse onder vermelding van de naam van het lid en het seizoen 2022-2023. Het teveel betaalde bedrag wordt verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.


Euro-incasso

Schaakvereniging Spijkenisse bevordert het gebruik van Euro-incasso.
Bij de aanmelding van een nieuw lid wordt aan het lid of diens ouder/verzorger desgewenst een SEPA doorlopende machtigingskaart uitgereikt.
Het lid of diens ouder/verzorger bij minderjarige leden machtigt door middel van de SEPA machtigingskaart de penningmeester de contributie te incasseren van de rekening van eerstgenoemde. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afschrijving kan de rekeninghouder de afschrijving binnen 30 dagen laten terugstorten door de bank (storneren).
De machtigingskaart wordt bewaard door de penningmeester.
Het lid of diens ouder/verzorger wordt in kennis gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden.
De machtiging geldt tot wederopzegging.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

lees meer...