Inloggen

Inloggen

Geachte leden,

Voor de competitie van de senioren werd er gevraagd naar wijzigingen in de interne competitie. Hierop hebben Ruud van der Beek, Werner Hübner, Richard Koopman, Jerry Sandifort en Fred van den Broeck om de tafel gezeten en mailcontacten gehad om tot een voorlopig voorstel te komen. In dit artikel worden de kernpunten uitgeweid en toegelicht.


Groepsindelingen:

In het voorstel komen er groepen van ten minste 15 spelers. Tijdens een competitie spelen deze spelers alleen tegen elkaar voor de competitie. Er is dus geen overlap meer naar andere groepen. En ook het aantal groepen is variabel geworden. Er moeten altijd ten minste 15 spelers zijn om een nieuwe groep te kunnen maken.
Mochten er oneven spelers zijn in groepen, komen de brug-partijen terug.

Puntentelling:
Het keizersysteem blijft gehandhaafd met enkele wijzigingen. 
Bardiensten, externe wedstrijden, knock-out wedstrijden en brug-partijen worden allemaal 0,5 waard.
Er is hiermee dus geen invloed meer van buitenaf door uitslagen van een externe wedstrijd. Wij willen wel aan de leden vragen tijdens de enquête of zij willen dat deze regel alleen voor de vrijdagen telt, of voor elke dag van de week. In het laatste geval kunnen ook de spelers op donderdag en/of zaterdag hun rust pakken.
Deze puntentelling is ook naast de huidige competitie gezet en de spelers komen dichter bij elkaar te liggen qua puntenaantal en leden die altijd intern spelen worden bevoordeeld ten opzichte van het huidige systeem. 

Prijzen:
Er zijn nog steeds 2 competities. Een herfst-competitie en een lente-competitie. 
aan het einde van een competitie promoveren de hoogste 2 naar een hogere groep en degraderen er 2 naar een lagere groep.
Er komt geen gecorrigeerde eindstand
Indien u laag staat omdat u niet veel gespeeld heeft, degradeert u toch. Verantwoordelijkheid voor promotie/degradatie komt dus volledig bij de spelers te liggen.
Daarnaast wordt de wedstrijd om het clubkampioenschap uitgebreid.
Ook voor de andere groepen komen er beslissingswedstrijden voor een wisselbeker. De winnaars van de herfst- en lentecompetitie van groepen 2 en 3 komen ook tegen elkaar uit in een tweekamp. Voor de laagste groep is dit de Paul Wolters trofee. Voor de tweede groep wordt dit een nieuwe prijs.

Lengte van de competitie en Evenementen
Kerst -en Paasschaak zoals in de huidige vorm blijven bestaan.
De interne competitie gaat twee keer 17 weken duren.
De 6 extra weken die vrijkomen worden ingevuld aan het einde van het jaar.

- Snelschaak-kampioenschap (wordt dus definitief opgeschoven naar het einde van het jaar i.v.m. het gebrek aan goede data midden in het jaar)
- Doorgeefschaak-kampioenschap
- De verschillende beslissingswedstrijden (knock out, clubkampioenschap, etcetera)
- Nieuw rapid-evenement van 5-6 weken.

Rapid-evenement
Het nieuwe rapid-evenement vindt plaats op de vrijdagavonden in juni en juli, voordat het zomerschaak begint. Tussen de andere evenementen door.
Hierin wordt er getest met een andere manier van ranken dan gebruikelijk binnen onze vereniging, namelijk een ranking gebaseerd op de absolute ratingwinst.
Er zullen enkele avonden zijn met 20 minuten pppp en enkele avonden met 30 minuten pppp. En een tijdshandicap voor spelers in hogere groepen ten opzichte van tegenstanders in lagere groepen.
Iedereen speelt bij dit evenement in 1 grote groep. Als je dus een hoge rating hebt, zul je consequent moeten blijven winnen om hoog te komen, terwijl een lagere speler aan enkele verrassingen al genoeg kan hebben voor een hoge plaats!
Meer informatie en gespecificeerde details volgen op een later moment.

Tot slot
Dit is het concept dat er momenteel ligt. De reglementen voor de interne competitie zijn ondertussen ook geschreven.
Het concept reglement is via de volgende link te vinden: Concept reglement


Voor vragen kunt u terecht bij één van de genoemde personen aan het begin van dit artikel. 

Met vriendelijke groet,

Werner Hübner